All the best from Frederiksberg

Kender du byen? - spil

Kender du byen?

I det nye selskabsspil om Frederiksberg kan både børn, voksne og ældre på en underholdende måde teste deres viden og lære byen bedre at kende.

Spillet er en blanding af huskespil, videnspil og pakkeleg. Det indeholder 72 forskellige brikker, som danner 36 par. Deltagerne skal finde og vende de brikker, der hører sammen. Men i modsætning til de traditionelle huskespil består et par ikke af to ens men derimod af to forskellige brikker, som dog har en indbyrdes forbindelse. Det er denne relation det gælder om at gennemskue – og det kræver i de fleste tilfælde et vist lokalkendskab.

For at kontrollere om to brikker hører sammen, skal man sammenligne form og farve i hjørnerne på brikkerne. Mønsteret er det samme på to brikker, som danner par.

Som en naturlig del af spillet, vil deltagerne undervejs udveksle personlige historier om byen og tale sammen om billederne og disses forbindelser med hinanden. Og de motiver man ikke genkender, kan man læse om på spillets indlægsseddel. Huskespillet tilføres på denne måde en læringsdimension, så alle bliver klogere og får styrket deres lokalkendskab.

Kender du byen? kan ifølge spillevejledningen spilles på enten “den bløde” eller “den hårde” måde. Sidstnævnte kaldes også for “den lokale indfødsretsprøve” og hér risikerer man at miste sine stik til de andre spillere, hvis ikke man kan gøre rede for brikkernes motiver.

Spillet er udviklet af grafisk designer Martin Savery, der har suppleret egne fotografier med en række historiske billeder fra bl.a. Frederiksberg Kommunes Stadsarkiv, som også har læst faktuel korrektur på teksterne.

Pris ved 1Pices 100,00 DKK

Antal
Køb